Services

Data Driven Healthcare

Data heeft een belangrijke plaats in onze gezondheidszorg. Er is steeds meer data en er zijn steeds meer databronnen beschikbaar. Grace Systems heeft methodes, tooling en algoritmes om data te koppelen en om te zetten in inzichten in onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering in zorginstellingen.

Onze aanpak op vraagstukken in de Zorg:

Predictive Analytics: Optimalisatievraagstukken in de gezondheidszorg door het doorgronden van kosten en budgetten in relatie tot zorgproducten en activiteiten. We maken hierbij gebruik van data van specialisten, verzekeraars, NZA en RIVM.

VIPP: Data validatie en profiling tot op registratiebron van alle benodigde data in transmurale informatieketens waardoor onderbouwing van VIPP aansluiting mogelijk wordt.

AVG: Hoe op data niveau de impact van privacy en security wetgeving tot op patient record wordt aangetoond. (DPIA Data protection impact assessment)

Implementatie: Migratie en implementatie is automatiseren van zorg; data profiling, data kwaliteit en data migratie is uiteindelijk de succesfactor in elk EPD traject.

Innovatie: Data Driven Healthcare zal dé factor zijn voor vernieuwing in de zorg, dit is alleen mogelijk met toepassing van Data Science methoden en technieken.

Onderzoek, Onderwijs en Patiëntenzorg

Onderzoek: Met Grace Systems is de eindgebruiker in staat om in verschillende data bronnen binnen en buiten een instelling nieuwe verbanden te identificeren die tot voorheen niet gezien en beschreven zijn in de literatuur.

Onderwijs: Met Grace Systems is de geneeskunde student in staat om in verschillende data bronnen inzichten te verkrijgen verbanden tussen patiënten te detecteren en deze te bekijken op record niveau. Dit levert inzichten over comorbiditeiten die op kunnen treden bij diverse ziektebeelden waar de arts rekening mee dient te houden bij ziekte progressie en behandel keuzes.

Patiëntenzorg: Met Grace Systems is de eindgebruiker in staat om verschillende data bronnen binnen en buiten een instelling te laden, te verbinden, te minen en te browsen tot op record niveau. De combinatie van Grace technieken en de NZA DIS data geven bij de eerste analyse slag al meteen inzicht in de samenstelling en opbouw van zorgproducten en zorgactiviteiten in relatie tot aantallen patiënten en gedeclareerde zorgkosten. Het is mogelijk om met deze technologie aanvullende data uit andere domeinen toe te voegen om het model te verrijken. Dit om de opbouw van kosten en activiteiten verder en beter te kunnen doorgronden.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf dit moment kunnen organisaties verplicht zijn een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren. Dat is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen en vervolgens maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen. Linkin Data heeft kennis, methodes en tooling voor het uitvoeren van een data protection impact assessment. Wij hebben tooling voor het analyseren van accounts, bevoegdheden, rollen, identiteiten, en transacties. Wij brengen de gegevens verwerkingen, toegang en bevoegdheden structuren in kaart. Wij analyseren zowel de organisatie structuren, de IAM systemen als de technische toegangsmiddelen  en logging.

 

English Text below:

We use proven methods and Data Mining services in helping healthcare companies assess regulatory compliance, risk and their compliance.

In our vision, data, algorithms and analytics are crucial in getting and staying in-control of the emerging amount of data.

Data_Algorithm_Analytics

Information security, patient privacy and data governance are fundamental components of an EHR system. We have an extensive track record in analyzing, designing and implementing Identity and Access Management processes. Including designing, simulating, translating various forms of data governance models from NIST-RBAC standards. Especially where client confidentiality on medical files is part of the authorization process.

We are able to support on the following Data Healthcare challenges:

  • Electronic Health Record (EHR) Data Migration and Translation
  • Electronic Health System (EHS) re-design and reform
  • Assurance services on healthcare compliancy
  • Regulatory services
  • Security and privacy services (Identity and Access Management, Information Governance)
  • Data and analytics on predication and optimization challenges
  • Quality and safety services (fatal and near accidents)
  • Risk assurance services
  • Strategy and analytics on EHS data